Služby

Ostraha majetku a osob

Naší hlavní činností je ostraha a ochrana majetku a osob v rámci celé České republiky formou fyzické a technické ostrahy.

1
 • Služba je zajišťována pracovníky obsluhující vjezdové brány do areálů – vrátní, kteří plní zejména důležitou úlohu při prvním kontaktu s klientem odběratele (podávají potřebné informace, zapisují příjezdy a odjezdy a kontrolují oprávněnost vjezdu a výjezdu vozidel, průchodu osob, pohyb materiálu, technických prostředků a sledování a vyhodnocení technických prostředků, pokud je jimi objekt vybaven).
 • Další činností ostrahy objektu je pochůzková činnost – strážní, kteří plní zejména preventivní pochůzkovou činnost zaměřenou a zjištění neoprávněného pohybu osob po střeženém objektu, páchání trestné činnosti, vandalismu či zjištění mimořádných událostí (požár, únik plynu, vody...).


Doplňující služby pro klienta:

 • Poštovní služba v areálu - pro klienta zajištění kompletní poštovní služby s tím, že veškeré zásilky řádně zaeviduje, vyplatí a zajistí jejich předání na poště a opačně.

 • Kontrola práce neschopných - prevence, odhalení porušení léčebného režimu, snížení nákladů zaměstnavatelů.


2

Recepční služby

Samostatnou činností, kterou naše společnost zajišťuje, jsou také recepční služby. U pracovníku recepčních služeb je vyžadována znalostí cizích jazyků a příjemné vystupování (působení v hotelech, administrativních budovách apod.).


3

Požární hlídky a dohled

Dodáme kvalifikované pracovníky požárních hlídek a zajistíme požární dohled nad místy se zvýšeným požárním nebezpečím.


4

Převoz hotovosti

Po celé české republice zajišťujeme profesionální přepravu finanční hotovosti.



Úklidové služby

Při komplexním úklidovém servisu používáme nejmodernější technologie. Cena pravidelného úklidu se sjednává po dohodě účastníků, před započetím práce, a to buď podle velikosti plochy (m2) a jejího členění (parkety, koberce, lina atd.) nebo hodinovou sazbou bez ohledu na rozčlenění úklidového povrchu.

Nabídka služeb komplexního úklidového servisu:

 • velkoplošný denní úklid institucí, objektů, výrobních a technologických hal, nemocnic, hotelů apod.
 • hygienický a dezinfekční servis
 • generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích
 • mytí oken
 • mytí a očista fasád, výškové čištění nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
 • extrakční čištění koberců nebo čištění suchou technologií
 • ošetření pevných ploch polymerními vosky
 • praní textilních žaluzií ultrazvukem
5