O společnosti

Agentura IPSO s.r.o. s  60ti kmenovými zaměstnanci zabezpečuje větší rozsah aktivit, především v oblasti bezpečnostních služeb, požární ochrany a komplexního úklidu. Oblast bezpečnostního servisu je postavena na plně profesionální bázi. Vedle vysokého stupně profesionality je kladen důraz na celkovou bezúhonnost a spolehlivost všech zaměstnanců.

U vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců je vyžadována znalost příslušných norem a předpisů se zajišťovanou činností souvisejících, vysoký stupeň fyzické připravenosti, psychické odolnosti, organizačních schopností a prosazování potřebných opatření při vlastní realizaci práce. Samotný výběr pracovníků je prováděn na základě osobních pohovorů , což znamená, že výkonem přímé ostrahy jsou pověřeny pouze osoby, které dosáhly 21 let a jsou odborně a zdravotně způsobilé k právním úkonům a mají splněné kvalifikační předpoklady ukončené odbornou zkouškou.

Nabídka služeb bezpečnostního servisu:

  • zabezpečení fyzické ostrahy a ochrany objektu
  • recepční služba
  • poštovní služba ve střeženém objektu
  • kontrola práce neschopných zaměstnanců odběratele našich služeb
  • přeprava finanční hotovosti
  • technické služby-poplachové a tísňové systémy
  • motorizované PATROL hlídky
  • pořádková služba pro města a obce
  • požární ochrana
  • úklidový servis
O nás


V zájmu klienta firma řeší operativně jakékoliv připomínky, ručí za svěřený majetek i za činnost, kterou v daném objektu vykonává.

Službu při ostraze a ochraně objektů, jakož i při dalších činnostech, vykonávají pracovníci naši firmy ve stejnokroji s označením , zbavující anonymity .  

Vybavení technickými prostředky je odvislé od požadavku zákazníka a charakteru akce.  

K samozřejmým požadavkům na pracovníky firmy patří jejich diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu práce. Firma má samozřejmě pro oblast vlastních provozních činností sjednanou pojistnou odpovědnost za škody, a to do výše 20 000 000,-Kč.  

Cenová nabídka

Je řešena individuálně s přihlédnutím k náročnosti vykonávané práce včetně všech příplatků a dále je odvozena z přímých mezd pracovníků, danou činnost zajišťujících, nákladů na jejich vybavení, zdravotní a sociální pojištění, kontrolní činnost a přiměřené míry dosahovaného zisku.